Jobs /Stellenangebote: Versicherungssektor & Beratung

Geschäftsfunktion – Querfunktionen – Beratungsfunktionen


die brandaktuellen Stellenangebote

Wealth Analysis & Planning - Estate Planner UHNWI (m/v)
Als Estate Planner ben je verantwoordelijk voor de juridische en fiscale ondersteuning van de Wealth Managers in (o.m.) de volgende domeinen: - vermogensrecht: huwelijksvermogensstelsels, nalatenschapsrecht, schenkingen en testamenten - capita selecta van het internationaal privaatrecht;...
Wealth Analysis & Planning - Estate Planner UHNWI (m/f) - (version Fr)
En tant que Estate Planner, vous êtes chargé(e) du support juridique et fiscal des Wealth Managers dans (e.a.) les domaines suivants : - droit patrimonial : les régimes matrimoniaux, le droit successoral, les donations et testaments - capita selecta du droit international privé ; -...
ING Belgique SA
Specialist Pricing Expert for Business Lending desk
Your role & work environment: As a Pricing Expert, you will be the main responsible for development and availability of pricing tools used by the Front & Pricing Desk for pricing of products and for exception handling. You will enable the pricing decision process for interest rate products...
ING Belgique SA
Customer Journey Expert - Investments - Value Proposition
We redefine banking. What about you ? There has never been a more interesting time to work at ING. We’re on a journey that is centred around our customers, powered by technology and driven by smart, determined people. All working together to empower our customers to stay a step ahead in life...
Gestionnaire de Sinistres Middle Office (m/f)
Que contient le job? En tant que gestionnaire de sinistres, vous répartissez votre temps entre les contacts téléphoniques et la gestion des dossiers, selon les besoins quotidiens, en donnant la priorité à un service optimal. Vous êtes le premier point de contact pour les questions relatives...
Analyst & Developer European Equity Desk
De BIIO Markten organisatie (Business en ICT) ontwikkelt, beheert en ondersteunt via diverse teams een ruime waaier aan applicaties en processen en dit voor zowel KBC Bank als voor buitenlandse branches. Hierbij werken business- en ICT-collega’s nauw samen. De klanten zijn alle...
Head of Human Resources (NL versie)
Als Head of Human Resources ben je verantwoordelijk voor het HR beleid van Triodos Bank België. Je bent hiervoor de sparring partner van de directie en je helpt het strategisch organisatiebeleid mee ontwikkelen. Verder ondersteun je alle medewerkers bij HR gerelateerde aspecten. Je adviseert en...
Head of Human Resources ( version Fr)
En tant que responsable des ressources humaines, vous êtes en charge de la politique RH de la Banque Triodos Belgique. Dans ce contexte, vous êtes le sparring partner de la direction et vous participez à l’élaboration de la politique stratégique de l’organisation. Vous soutenez également...
Junior Account Manager
In an initial phase: • assist in business initiative projects of NN Investment Partners • support senior sales on creating presentation materials and on other team business development tasks • support implementation, including account set up, guideline development, reporting needs and...
Product Manager [Niet-Leven] (m/v)
In het kader van onze technisch-commerciële cel (tak Niet-Leven) die zich bezighoudt met de productontwikkeling en productmarketing, zijn wij op zoek naar een Product Manager Niet-Leven. Je sluit aan bij de verantwoordelijke van de technisch-commerciële cel Niet-Leven. Je wordt...
Product Manager [non-vie] (h/f)
Dans le cadre de notre cellule technico-commerciale (branche Non-Vie) qui s’occupe du développement de produits et du marketing produits, nous sommes actuellement à la recherche d’un Product Manager Non-Vie. Rattaché au responsable de la cellule technico-commerciale Non-Vie, vous serez...
Product Manager Cash & Payment Solutions (m/f)
L’activité Public & Corporate Banking est stratégique pour Belfius Banque. Au sein de ce métier, le Marketing PCB joue un rôle central dans la création, la définition et le déploiement des stratégies et des produits à destination des entités publiques et des entreprises. Il intègre les...
Product Manager Cash & Payment Solutions (m/v)
Public & Corporate Banking is een strategische activiteit voor Belfius Bank. Binnen dit metier speelt Marketing PCB een centrale rol in het bedenken, uitwerken en uitvoeren van de strategieën en producten voor de overheidssector en de ondernemingen. Het integreert de ontwikkelingen in de...
Jurist voor het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren
Het toezicht op het beroep van de bedrijfsrevisoren werd toevertrouwd aan het ‘College van toezicht op de bedrijfsrevisoren’. Dit College ziet toe op de kwaliteit van de wettelijke controleopdrachten van de bedrijfsrevisoren. De FSMA bereidt de beslissingen van het College voor en voert deze...
Juriste pour le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises
La supervision de la profession des réviseurs d’entreprises a été confiée au « Collège de supervision des réviseurs d’entreprises ». Ce Collège veille à la qualité des missions légales de contrôle effectuées par les réviseurs d’entreprises. La FSMA prépare et exécute les décisions du Collège....
Beheerder Medical Claims Life (m/v)
We zijn momenteel op zoek naar een Beheerder Medical Life voor onze afdeling Life Insurance Individual/SME. De functie Je evalueert risico’s en bepaalt de aanvaardingsvoorwaarden op basis van de medische aanvaardingsregels van de maatschappij. Je evalueert en beheert de dossiers...
Gestionnaire Assurances Groupe avec trajet de formation
Etes-vous prêt(e) à renforcer notre équipe, dans un marché en plein essor? Devenez la personne de contact privilégiée de nos clients en tant que gestionnaire d'assurances groupe. Votre fonction Vous commencez votre carrière en suivant une formation interne de quelques mois, afin...
Gestionnaire Medical Claims Life (h/f)
Nous sommes actuellement à la recherche d’un Gestionnaire Medical Life pour le département Life Insurance Individual/SME. Votre mission: Vous évaluez les risques et déterminez les conditions d’acceptation en conformité avec les règles d’acceptation médicale de la compagnie. Vous évaluez et...
Conseiller Claims
Le département Claims est à la recherche d'un Conseiller Claims IARD. Votre rôle sera de fournir à l'organisation (directions/services/personnes concernées) des conseils juridiques afin de veiller à ce que les dossiers soient traités dans le respect des différentes sources de droit...
Beheerder Groepsverzekering met opleidingstraject
Sta je te springen om ons team groepsverzekeringen te versterken? Je begint je loopbaan met een interne opleiding van enkele maanden zodat je kan kennismaken met onze verschillende producten op het vlak van groepsverzekering. Daarna maak je als klantbeheerder deel uit van een van onze teams....
Adviseur Claims
- Vragen van juridische aard gesteld door de organisatie correct beantwoorden, alsook uit eigen initiatief juridische informatie en documentatie beheren en analyseren om zowel op proactieve als reactieve wijze advies te verstrekken aan de organisatie, zodat zij in staat is om projecten uit te...
ING Belgique SA
Credit risk data engineer
Your key responsibilities Change management of modeling processes • You act as point of contact towards IT and closely follow IT projects • You gather the business requirements and define solutions together with IT • You participate in modeling projects as data expert Daily...
Senior Underwriter Brand
La Business Production Team Non-Life assure la gestion des polices (offres, nouveaux dossiers et avenants) IARD des canaux LAP et Belfius Banque pour le segment des clients Business. En tant que Senior Underwriter INCENDIE, vous serez chargé des aspects suivants : - expertol – traiter...
Senior Underwriter Brand
Het Business Production Team Non-Life behandelt het polisbeheer (offerten, nieuwe zaken en bijvoegsels) BOAR van de kanalen DVV en Belfius Bank voor het klantsegment Business. Jouw functie als Senior Underwriter BRAND zal bestaan uit: - expertol – behandelen van escalatiedossiers in het...
Juriste pour le service Contrôle des prêteurs et des intermédiaires
Le service ‘Contrôle des prêteurs et des intermédiaires’ est chargé au sein de la FSMA du contrôle du respect des conditions légales auxquelles les intermédiaires d'assurances et de réassurance, les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, les intermédiaires en...
Jurist voor de dienst Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen
Functie-inhoud De dienst ‘Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen’ is binnen de FSMA belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke voorwaarden waaraan de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, de...
Actuarial Consultant ( version Fr)
Pour la business line Employee Benefits / Health Care, nous recherchons actuellement un(e) Actuarial Consultant pour l’entité Proposals & Actuarial Expertise. Vous serez membre d’une équipe de 4 personnes sous la responsabilité du Head of Proposals & Actuarial Expertise. Votre fonction En...
ACTUARIS VOOR DE DIENST TOEZICHT OP DE PENSIOENEN
U wordt als actuaris tewerkgesteld in de dienst die een tweeledige toezichtsopdracht heeft op het gebied van pensioenen. Enerzijds staat deze dienst in voor het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's), de zogenaamde pensioenfondsen. Anderzijds is de...
ACTUAIRE POUR LE SERVICE CONTRÔLE DES PENSIONS
Vous serez affecté(e) au service chargé du contrôle des pensions, dont la mission comporte deux volets. Ce service assure, d’une part, la surveillance prudentielle des institutions de retraite professionnelle (IRP, encore appelées ‘fonds de pension’). Il exerce, d’autre part, le contrôle social...
Product Manager/Actuaire Life
- Vous analysez les besoins des clients et les produits équivalents de la concurrence et vous proposez des solutions constructives pour en permanence positionner favorablement nos produits et services dans le marché en constante évolution. - Vous êtes coresponsable de la gestion complète...
Product Manager/Actuaris Life
- Je analyseert de klantenbehoeften en de gelijkaardige producten van de concurrentie en stelt constructieve oplossingen voor om onze producten en diensten permanent goed te positioneren in de evoluerende markt. - Je bent mede verantwoordelijk voor het volledige beheer van projecten tot...
JURIST VOOR DE DIENST TRANSVERSAAL TOEZICHT OP FINANCIËLE PRODUCTEN (BELEGGINGSINSTRUMENTEN)
U zal werken voor de dienst ‘Transversaal toezicht op financiële producten’. Samen met de andere medewerkers van die dienst zal u toezicht uitoefenen op informatieverstrekking door emittenten en distributeurs bij de commercialisering van bepaalde beleggingsinstrumenten, zoals gestructureerde...
JURISTE POUR LE SERVICE CONTRÔLE TRANSVERSAL DES PRODUITS FINANCIERS (INSTRUMENTS DE PLACEMENT)
Vous travaillerez au sein du service ‘Contrôle transversal des produits financiers’. Avec les autres collaborateurs du service, vous assurerez le contrôle des informations fournies par les émetteurs et distributeurs lors de la commercialisation de certains instruments de placement, tels que des...
(Senior) Financial Consultant with focus on Financial Service Industry (180000B3)
You are called-in for several in-house projects in the Financial Services Industry (FSI).You are interested in finance, like to take the initiative, and want to learn by practicing in different working environments. You are eager to learn and create an added value for the client by doing the...
ECONOMISTE POUR LE SERVICE CORPS CENTRAL D’INSPECTION
Le Corps central d’inspection de la FSMA est chargé de réaliser des inspections sur place dans les matières suivantes : - Les règles de conduite (MiFID, Assur MiFID, loi sur le financement des PME, crowdfunding, …) ; - La revue de la qualité des réviseurs d’entreprises ; - Le respect de la...
ECONOMIST VOOR DE DIENST CENTRAAL INSPECTIETEAM
Het Centraal inspectieteam van de FSMA heeft als opdracht inspecties ter plaatse uit te voeren in verband met de volgende materies: - De gedragsregels (MiFID, AssurMiFID, wet kmo-financiering, crowdfunding, …); - De kwaliteitscontrole van de bedrijfsrevisoren; - De naleving van de...
(Senior) Advisor Financial Risk Management
Potential Roles and Responsibilities: - Assisting clients in the modeling of their risks (credit risk, market risk, liquidity risk, …), from model design to model implementation. - Helping clients assess and manage the impacts of new regulations (Basel, IFRS, SSM, …). - Valuation...
Jurist voor de dienst Centraal inspectieteam
Het Centraal inspectieteam van de FSMA heeft als opdracht inspecties ter plaatse uit te voeren in verband met de volgende materies: - De gedragsregels (MiFID, AssurMiFID, wet kmo-financiering, crowdfunding, …); - De kwaliteitscontrole op de bedrijfsrevisoren; - De naleving van de...
Juriste pour le service Corps central d’inspection
Le Corps central d’inspection de la FSMA est chargé de réaliser des inspections sur place dans les matières suivantes : - Les règles de conduite (MiFID, AssurMiFID, loi sur le financement des PME, crowdfunding …) ; - La revue qualité des réviseurs d’entreprises ; - Le respect de la...
Academic Internship
Do you want to combine your Master’s Degree studies with an internship and by participating in a practical training at the same time? At Stibbe Brussels we work together with several universities from all over the country that allow their Master’s Degree students to replace a theoretical...
Consultant with Banking experience
With deep specialist knowledge in Banking business, functional and technical areas, management consultants are responsible for designing, building and delivering high value solutions that help our clients move forward in every part of their business, from strategic planning to day-to-day...
Risk Underwriter
- As a Risk Underwriter, you are responsible to assess (insurance) applications related to international trade transactions, conduct financial and qualitative analysis, appraise the political and structural risks and make recommendations on the acceptability of the application. - You will...
Manager Strategy & Operations - Insurance Industry
Key domain related responsibilities and accountabilities: 1. Connect execution to the strategic insurance company goals: • Perform insurance business model (customers, markets, products, distribution) analysis and design; • Perform insurance operating model (organization & governance,...
Life Insurance Management Consultant
As a Management Consultant you will apply your functional/ technical experience in life insurance to analyze, design, build and deliver high value solutions that help our clients move forward in every part of their business, from strategic planning to day-to-day operations. Your...
Business Analyst with experience in Life Insurance
With deep specialist knowledge in Insurance business, functional and technical areas, management consultants are responsible for designing, building and delivering high value solutions that help our clients move forward in every part of their business, from strategic planning to day-to-day...


Insurance Boulevard banner
Talentsuche

Artikel & Interviews
Travailler à la FSMA


Jean-Paul Servais, Président du Comité de Direction de la FSMA

Annemie Rombouts, Vice-Président du Comité de Direction de la FSMA

Videointerviews

Mehr Informationen »

Stéphane Rottier, European Central Bank (ECB)

Stéphane Rottier,  European Central Bank (ECB)
- Porträt - Interview mit Herrn Stéphane Rottier - Berater des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB). von Stéphane Darimont - Banking Boulevard
Mehr Informationen »
Alle Interviews ansehen