Great Insurance Jobs & Consulting Vacancies

Business Jobs – Transversal / Head office Functions - Consulting Jobs


Jobs in the spotlight

Junior Account Manager
In an initial phase: • assist in business initiative projects of NN Investment Partners • support senior sales on creating presentation materials and on other team business development tasks • support implementation, including account set up, guideline development, reporting needs and...
Beheerder Medical Claims Life (m/v)
We zijn momenteel op zoek naar een Beheerder Medical Life voor onze afdeling Life Insurance Individual/SME. De functie Je evalueert risico’s en bepaalt de aanvaardingsvoorwaarden op basis van de medische aanvaardingsregels van de maatschappij. Je evalueert en beheert de dossiers...
Souscripteur Non-Life - Centre commercial Liège & Namur
- Vous analysez et traitez toutes les demandes d’offres Modulis et/ou Stand Alone adressées par les courtiers. - Vous acceptez ou refusez des risques IARD (Incendie, Auto et Accidents) et des demandes de dérogations tarifaires en visant à la fois la fidélisation des courtiers, des clients...
Gestionnaire Assurances Groupe avec trajet de formation
Etes-vous prêt(e) à renforcer notre équipe, dans un marché en plein essor? Devenez la personne de contact privilégiée de nos clients en tant que gestionnaire d'assurances groupe. Votre fonction Vous commencez votre carrière en suivant une formation interne de quelques mois, afin...
Onderschrijver Property Ondernemingen
• Doel van de functie: in samenspraak met de makelaars/sales managers kwalitatieve offertes opmaken, negotiëren en proactief opvolgen. Het aanbieden van een optimale dienstverlening die beantwoordt aan de kwaliteits- en rendabiliteitscriteria van de maatschappij • Analyseren, beoordelen,...
Gestionnaire Medical Claims Life (h/f)
Nous sommes actuellement à la recherche d’un Gestionnaire Medical Life pour le département Life Insurance Individual/SME. Votre mission: Vous évaluez les risques et déterminez les conditions d’acceptation en conformité avec les règles d’acceptation médicale de la compagnie. Vous évaluez et...
Adviseur Claims
- Vragen van juridische aard gesteld door de organisatie correct beantwoorden, alsook uit eigen initiatief juridische informatie en documentatie beheren en analyseren om zowel op proactieve als reactieve wijze advies te verstrekken aan de organisatie, zodat zij in staat is om projecten uit te...
Manager Financial Risk Management
Potential Roles and Responsibilities: - Assisting clients in the modeling of their risks (credit risk, market risk, liquidity risk, …), from model design to model implementation. Helping clients assess and manage the impacts of new regulations (Basel, IFRS, SSM, …). - Valuation of...
Conseiller Claims
Le département Claims est à la recherche d'un Conseiller Claims IARD. Votre rôle sera de fournir à l'organisation (directions/services/personnes concernées) des conseils juridiques afin de veiller à ce que les dossiers soient traités dans le respect des différentes sources de droit...
Beheerder Groepsverzekering met opleidingstraject
Sta je te springen om ons team groepsverzekeringen te versterken? Je begint je loopbaan met een interne opleiding van enkele maanden zodat je kan kennismaken met onze verschillende producten op het vlak van groepsverzekering. Daarna maak je als klantbeheerder deel uit van een van onze teams....
Risk Model Validator - (BRU201TQ)
- You will support the Head of Model Validation to ensure that Euroclear’s models are robustly validated, that validation issues are tracked and resolved by model owners on a timely basis and that the model risk management framework continues to be fit-for-purpose. - You will propose and...
Life Risk Expert (h/f), - version FR
Notre département Risk Management recherche actuellement un Life Risk Expert. La mission du département consiste à: - Assurer la gestion des risques au sein de Generali, conformément au cadre opérationnel risque - Évaluer, analyse et superviser le profil de risque général,...
Sales Manager Non-Life North (m/v)
Als Sales Manager ben je verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitbouw van een distributienetwerk van makelaars en dit in de regio Limburg. Je stelt de producten voor en binnen de jouw toegewezen sector zal je de verkoopsdoelstellingen voor Non-life producten realiseren. Je bent...
Life Risk Expert (m/v)
Your mission at Generali Belgium : Onze afdeling Risk Management is momenteel op zoek naar een Life Risk Expert. De missie van deze afdeling is: - Instaan voor het risicobeheer binnen Generali volgens het raamwerk van het 'risk operating model' - Het globale risicoprofiel...
ING Belgique SA
Credit risk data engineer
Your key responsibilities Change management of modeling processes • You act as point of contact towards IT and closely follow IT projects • You gather the business requirements and define solutions together with IT • You participate in modeling projects as data expert Daily...
Product Owner Agile at KBC
The demand team supports KBC Securities Services by: - Architecture: define TO BE architecture, conduct idea & feasibility studies. - Process Management: introduce, coach and follow up Business Process Management culture in the organization. - Prioritization, multi year planning,...
Senior Underwriter Brand
Het Business Production Team Non-Life behandelt het polisbeheer (offerten, nieuwe zaken en bijvoegsels) BOAR van de kanalen DVV en Belfius Bank voor het klantsegment Business. Jouw functie als Senior Underwriter BRAND zal bestaan uit: - expertol – behandelen van escalatiedossiers in het...
Senior Underwriter Brand
La Business Production Team Non-Life assure la gestion des polices (offres, nouveaux dossiers et avenants) IARD des canaux LAP et Belfius Banque pour le segment des clients Business. En tant que Senior Underwriter INCENDIE, vous serez chargé des aspects suivants : - expertol – traiter...
Market Manager Business
De Market Manager draagt de eindverantwoordelijkheid voor de strategie t.a.v. een macromarktsegment, in casu Business Banking. Zijn/haar kerntaken: - de strategische doelstellingen definiëren; - de marktexpertise ontwikkelen; - de ontwikkeling van High Level concepten coördineren;...
Market Manager Business
Le Market Manager assume la responsabilité finale de la stratégie quant à un macro-segment du marché, dans ce cas le Business Banking. Ses responsabilités-clés sont : - définir les objectifs stratégiques ; - développer l'expertise en matière de marché ; - coordonner le...
Data scientist ( NL versie)
Wat houdt de job in? Customer Data Analytics exploreert en analyseert de brutogegevens over de klant, om ze om te zetten in relevante informatie die een antwoord kan bieden om de commerciële, organisatorische en operationele problemen van de bank. Als Data Scientist heb je drie soorten van...
Juriste pour le service Contrôle des prêteurs et des intermédiaires
Le service ‘Contrôle des prêteurs et des intermédiaires’ est chargé au sein de la FSMA du contrôle du respect des conditions légales auxquelles les intermédiaires d'assurances et de réassurance, les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, les intermédiaires en...
Data scientist ( version Fr)
Que contient le job? Le département Customer Data Analytics explore et analyse les données brutes liées au client pour les transformer en informations pertinentes permettant de répondre aux problématiques commerciales, organisationnelles et opérationnelles de la banque. Vos missions de...
Jurist voor de dienst Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen
Functie-inhoud De dienst ‘Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen’ is binnen de FSMA belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke voorwaarden waaraan de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, de...
Actuarial Consultant ( version Fr)
Pour la business line Employee Benefits / Health Care, nous recherchons actuellement un(e) Actuarial Consultant pour l’entité Proposals & Actuarial Expertise. Vous serez membre d’une équipe de 4 personnes sous la responsabilité du Head of Proposals & Actuarial Expertise. Votre fonction En...
Director M&A (Europe) - ( version FR)
Basé à Bruxelles, le Directeur F&A (Europe) rapporte au Directeur F&A Groupe qui dirige le département et gère la petite équipe d'experts en fusion-acquisition qui accomplissent la mission du département F&A. Vous occuperez plus spécifiquement une fonction d'encadrement et/ou de contribution...
Director M&A (Europe) - ( NL versie)
De Director M&A (Europe) voert zijn functie in Brussel uit onder hiërarchisch toezicht van de Group Director M&A die aan het hoofd staat van de afdeling en die leiding geeft aan een klein team van M&A-specialisten die de taken van de afdeling M&A uitvoeren. Meer in het bijzonder krijg je een...
ING Belgique SA
Customer Journey Expert - Investments - Value Proposition
We redefine banking. What about you ? There has never been a more interesting time to work at ING. We’re on a journey that is centred around our customers, powered by technology and driven by smart, determined people. All working together to empower our customers to stay a step ahead in life...
ACTUAIRE POUR LE SERVICE CONTRÔLE DES PENSIONS
Vous serez affecté(e) au service chargé du contrôle des pensions, dont la mission comporte deux volets. Ce service assure, d’une part, la surveillance prudentielle des institutions de retraite professionnelle (IRP, encore appelées ‘fonds de pension’). Il exerce, d’autre part, le contrôle social...
ACTUARIS VOOR DE DIENST TOEZICHT OP DE PENSIOENEN
U wordt als actuaris tewerkgesteld in de dienst die een tweeledige toezichtsopdracht heeft op het gebied van pensioenen. Enerzijds staat deze dienst in voor het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's), de zogenaamde pensioenfondsen. Anderzijds is de...
Product Manager/Actuaire Life
- Vous analysez les besoins des clients et les produits équivalents de la concurrence et vous proposez des solutions constructives pour en permanence positionner favorablement nos produits et services dans le marché en constante évolution. - Vous êtes coresponsable de la gestion complète...
Product Manager/Actuaris Life
- Je analyseert de klantenbehoeften en de gelijkaardige producten van de concurrentie en stelt constructieve oplossingen voor om onze producten en diensten permanent goed te positioneren in de evoluerende markt. - Je bent mede verantwoordelijk voor het volledige beheer van projecten tot...
JURIST VOOR DE DIENST TRANSVERSAAL TOEZICHT OP FINANCIËLE PRODUCTEN (BELEGGINGSINSTRUMENTEN)
U zal werken voor de dienst ‘Transversaal toezicht op financiële producten’. Samen met de andere medewerkers van die dienst zal u toezicht uitoefenen op informatieverstrekking door emittenten en distributeurs bij de commercialisering van bepaalde beleggingsinstrumenten, zoals gestructureerde...
JURISTE POUR LE SERVICE CONTRÔLE TRANSVERSAL DES PRODUITS FINANCIERS (INSTRUMENTS DE PLACEMENT)
Vous travaillerez au sein du service ‘Contrôle transversal des produits financiers’. Avec les autres collaborateurs du service, vous assurerez le contrôle des informations fournies par les émetteurs et distributeurs lors de la commercialisation de certains instruments de placement, tels que des...
ING Belgique SA
Project Portfolio Consultant
As a Bank Portfolio Consultant, you will have impact on the fundamental transformation ING is facing by being involved in: - Strategic portfolio management and benefit management: - Aimed at supporting the Executive Committee and tribes/programs leads in creating, managing and...
Quantitative Risk Expert ( NL versie)
- de financiële modellen die de dealing room gebruikt, analyseren/toetsen; - de Fair Value beoordelen en methodologieën ontwikkelen/verfijnen voor de berekening van waardeaanpassingen van collateralised en non collateralised derivaten die in de dealing room worden verhandeld; oplossingen...
(Senior) Financial Consultant with focus on Financial Service Industry (180000B3)
You are called-in for several in-house projects in the Financial Services Industry (FSI).You are interested in finance, like to take the initiative, and want to learn by practicing in different working environments. You are eager to learn and create an added value for the client by doing the...
ECONOMISTE POUR LE SERVICE CORPS CENTRAL D’INSPECTION
Le Corps central d’inspection de la FSMA est chargé de réaliser des inspections sur place dans les matières suivantes : - Les règles de conduite (MiFID, Assur MiFID, loi sur le financement des PME, crowdfunding, …) ; - La revue de la qualité des réviseurs d’entreprises ; - Le respect de la...
ECONOMIST VOOR DE DIENST CENTRAAL INSPECTIETEAM
Het Centraal inspectieteam van de FSMA heeft als opdracht inspecties ter plaatse uit te voeren in verband met de volgende materies: - De gedragsregels (MiFID, AssurMiFID, wet kmo-financiering, crowdfunding, …); - De kwaliteitscontrole van de bedrijfsrevisoren; - De naleving van de...
(Senior) Advisor Financial Risk Management
Potential Roles and Responsibilities: - Assisting clients in the modeling of their risks (credit risk, market risk, liquidity risk, …), from model design to model implementation. - Helping clients assess and manage the impacts of new regulations (Basel, IFRS, SSM, …). - Valuation...
Jurist voor de dienst Centraal inspectieteam
Het Centraal inspectieteam van de FSMA heeft als opdracht inspecties ter plaatse uit te voeren in verband met de volgende materies: - De gedragsregels (MiFID, AssurMiFID, wet kmo-financiering, crowdfunding, …); - De kwaliteitscontrole op de bedrijfsrevisoren; - De naleving van de...
Juriste pour le service Corps central d’inspection
Le Corps central d’inspection de la FSMA est chargé de réaliser des inspections sur place dans les matières suivantes : - Les règles de conduite (MiFID, AssurMiFID, loi sur le financement des PME, crowdfunding …) ; - La revue qualité des réviseurs d’entreprises ; - Le respect de la...
Academic Internship
Do you want to combine your Master’s Degree studies with an internship and by participating in a practical training at the same time? At Stibbe Brussels we work together with several universities from all over the country that allow their Master’s Degree students to replace a theoretical...
Consultant with Banking experience
With deep specialist knowledge in Banking business, functional and technical areas, management consultants are responsible for designing, building and delivering high value solutions that help our clients move forward in every part of their business, from strategic planning to day-to-day...
Risk Underwriter
- As a Risk Underwriter, you are responsible to assess (insurance) applications related to international trade transactions, conduct financial and qualitative analysis, appraise the political and structural risks and make recommendations on the acceptability of the application. - You will...


Insurance Boulevard banner
Search for resumes online Search
for talent

Articles & InterviewsTravailler à la FSMA


Jean-Paul Servais, Président du Comité de Direction de la FSMA

Annemie Rombouts, Vice-Président du Comité de Direction de la FSMA

Werken bij FSMA


Annemie Rombouts, Ondervoorzitter van het directiecomité van de FSMA

Jean-Paul Servais, Voorzitter van het directiecomité van de FSMA

Video Interviews

Olivier Macq, KPMG Belgium

Olivier Macq,  KPMG Belgium
The Recruitment Policy for Auditors of Financial Institutions at KPMG Belgium. Interview with Mr Olivier Macq, Partner.
Additional information / details / comments »

Stéphane Rottier, European Central Bank (ECB)

Stéphane Rottier,  European Central Bank (ECB)
Interview/portrait of Stéphane Rottier. Counsellor to the Executive Board. European Central Bank. by Stéphane Darimont - Banking Boulevard
Additional information / details / comments »
See all interviews