Internal Audit & Compliance

The latest job offers

Economist voor de dienst Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen
De dienst Toezicht op de kredietgevers en tussenpersonen is binnen de FSMA belast met het toezicht op de verzekeringstussenpersonen, de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, de kredietbemiddelaars en de kredietgevers. Eind 2017 waren er meer dan 26.000 tussenpersonen (waaronder ruim...
Economiste pour le service Contrôle des prêteurs et des intermédiaires
Le service Contrôle des prêteurs et des intermédiaires est chargé au sein de la FSMA de superviser les intermédiaires d’assurance, les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, les intermédiaires de crédit et les prêteurs. Fin 2017, plus de 26 000 intermédiaires (dont...
Head of Compliance - based in Geneva or Zurich (M/F)
You will be responsible for managing the Bank's Compliance Team. You will report to the Head of Compliance. What will you do? * - Ensure the regulatory watch and monitor Swiss Legal and FINMA updates regarding Compliance matters - Ensure that each business unit implements, whenever...
JURIST VOOR DE DIENST TRANSVERSAAL TOEZICHT OP FINANCIËLE PRODUCTEN (BELEGGINGSINSTRUMENTEN)
U zal werken voor de dienst ‘Transversaal toezicht op financiële producten’. Samen met de andere medewerkers van die dienst zal u toezicht uitoefenen op informatieverstrekking door emittenten en distributeurs bij de commercialisering van bepaalde beleggingsinstrumenten, zoals gestructureerde...
JURISTE POUR LE SERVICE CONTRÔLE TRANSVERSAL DES PRODUITS FINANCIERS (INSTRUMENTS DE PLACEMENT)
Vous travaillerez au sein du service ‘Contrôle transversal des produits financiers’. Avec les autres collaborateurs du service, vous assurerez le contrôle des informations fournies par les émetteurs et distributeurs lors de la commercialisation de certains instruments de placement, tels que des...
Search for resumes online Search
for talent