Life / Pensions

The latest job offers

Life Insurance Management Consultant
As management consultant, you will apply your functional / technical experience in insurance to analyze, design, build and deliver high value digital solutions that help our clients move forward in every part of their business, from strategic planning to day-to-day operations. You will be...
(Senior) Manager Life Insurance
As management consultant (senior) manager, you will apply your functional / management experience in insurance to deliver high value digital solutions that help our clients move forward in every part of their business, from strategic planning to day-to-day operations. You will be leading...
Polisbeheerder
-Als polisbeheerder verdeel je je tijd tussen telefonische contacten en het beheren van dossiers naargelang de dagelijkse noden. Een optimale service is hierbij een prioriteit. Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen mbt verzekeringsproducten vanuit het oogpunt van productie. Je behandelt...
Gestionnaire de sinistres PCI Health
Vous n’avez jamais entendu parler de Soins ambulatoires ? Oups... Alors, c’est que vous venez de Mars… ou de Venus. Dommage, parce que nous avons besoin de vous ! Nous sommes dix-huit. Nous sommes bien. Nous sommes obstinés. Nous savons ce que nous voulons. Donc... Vous aimez les défis ?...
Gestionnaire de Polices
En tant que gestionnaire de polices, vous répartissez votre temps entre les contacts téléphoniques et la gestion des dossiers, selon les besoins quotidiens, en donnant la priorité à un service optimal. Vous êtes le premier point de contact pour les questions relatives aux produits d'assurances...
Schadebeheerder PCI Health
Nog nooit gehoord van Ambulante Zorg? Oeps... Dan kom je van Mars… of van Venus. Jammer, want wij hebben je nodig! Wij zijn met zijn achttienen. Wij zijn goed. Wij zijn eigenzinnig. Wij weten wat we willen. Dus.. Hou je van een challenge? Je wil het beste halen uit jezelf en uit je...
Monitor Deloitte I (Senior) Strategy Consultant - FSI (190000EM)
As a member of our Monitor Deloitte team, you will help our clients to address business-critical issues, and support executive level decision makers in finding solutions to answer complex strategic dilemmas. - You will contribute to a wide range of projects in the financial services...
Jurist verzekeringsrecht voor de Juridische dienst
Als een soort intern juridische advieskantoor, staat de juridische dienst de andere diensten van de FSMA (waar ook talrijke juristen werkzaam zijn) bij voor de analyse van complexe juridische vragen en voor de correcte omkadering van de maatregelen die de FSMA in het kader van haar toezicht...
Juriste en droit des assurances pour le Service juridique
Fonctionnant comme une sorte de bureau de conseil juridique interne, le service juridique assiste les autres services de la FSMA (au sein desquels travaillent également de nombreux juristes) pour analyser des questions juridiques complexes et veiller à l’encadrement correct des mesures prises...
Dossierbeheerder Groepsverzekering Met Opleidingstraject
Je begint je loopbaan met een interne opleiding van enkele maanden zodat je kan kennismaken met onze verschillende producten op het vlak van groepsverzekering. Daarna maak je als klantbeheerder deel uit van een van onze teams. - Je beheert een eigen klantenportefeuille. - Je volgt...
Gestionnaire de dossiers assurance groupe avec trajet de formation
Vous commencez votre carrière en suivant une formation interne de quelques mois, afin d’apprendre à connaitre nos différents produits d’assurance groupe. Vous intégrez ensuite une des équipes de notre département en tant que gestionnaire de clients. - Vous gérez votre propre...
Jurist voor de dienst Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen
Functie-inhoud De dienst ‘Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen’ is binnen de FSMA belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke voorwaarden waaraan de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, de...
Juriste pour le service Contrôle des prêteurs et des intermédiaires
Le service ‘Contrôle des prêteurs et des intermédiaires’ est chargé au sein de la FSMA du contrôle du respect des conditions légales auxquelles les intermédiaires d'assurances et de réassurance, les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, les intermédiaires en...
Actuarial Consultant ( version Fr)
Pour la business line Employee Benefits / Health Care, nous recherchons actuellement un(e) Actuarial Consultant pour l’entité Proposals & Actuarial Expertise. Vous serez membre d’une équipe de 4 personnes sous la responsabilité du Head of Proposals & Actuarial Expertise. Votre fonction En...
ACTUARIS VOOR DE DIENST TOEZICHT OP DE PENSIOENEN
U wordt als actuaris tewerkgesteld in de dienst die een tweeledige toezichtsopdracht heeft op het gebied van pensioenen. Enerzijds staat deze dienst in voor het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's), de zogenaamde pensioenfondsen. Anderzijds is de...
ACTUAIRE POUR LE SERVICE CONTRÔLE DES PENSIONS
Vous serez affecté(e) au service chargé du contrôle des pensions, dont la mission comporte deux volets. Ce service assure, d’une part, la surveillance prudentielle des institutions de retraite professionnelle (IRP, encore appelées ‘fonds de pension’). Il exerce, d’autre part, le contrôle social...
Relationship Manager (Lux & Italian Speaking) - Agence Findel - (H/F)
Relationship Manager (H/F) Votre mission : - Conseiller, fidéliser et développer votre clientèle par une démarche proactive et un suivi actif et personnalisé en matière de : - crédits (prêts hypothécaires, à la consommation) - produits de placements (assurances, produits fiscaux,...
Search for resumes online Search
for talent