Adviseur Claims

Company name

Groupe P&V / P&V Groep

Place

Brussel / Antwerpen
Belgium

Our Company :

De claimafdeling is op zoek naar een Adviseur Claims BOAR

Afhankelijk van de juridische domeinen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is binnen het departement Claims, de organisatie (betrokken directies/afdelingen/personen) juridisch advies verlenen om ervoor te zorgen dat de dossiers behandeld worden in overeenstemming met de verschillende rechtsbronnen (wetgeving, rechtspraak, best practices ...) en dat de organisatie met kennis van zaken beslissingen kan nemen. In het verlengde hiervan waakt hij/zij over de integriteit en deontologie binnen het eigen expertisedomein teneinde reputatie- of imagoschade voor de P&V Groep te voorkomen. Binnen het eigen aandachtsgebied waken over de omvang van de aangelegde technische provisies en op die manier bijdragen tot de rendabiliteit en solvabiliteit.

The Job / Responsibilities :

- Vragen van juridische aard gesteld door de organisatie correct beantwoorden, alsook uit eigen initiatief juridische informatie en documentatie beheren en analyseren om zowel op proactieve als reactieve wijze advies te verstrekken aan de organisatie, zodat zij in staat is om projecten uit te voeren binnen een juridisch beheerst kader ofwel de nodige actie kan ondernemen om problemen van juridische aard te vermijden.
- Collega's informeren en/of opleiden om ervoor te zorgen dat de nieuwe ontwikkelingen in de verschillende rechtsbronnen correct worden toegepast binnen de organisatie en om de competenties van de collega's op peil te houden.
- Fungeren als aanspreekpunt voor de departementen herverzekering, compliance, risk, audit (intern en extern) en actuariaat (in nauwe samenwerking met de betrokken managers) met als doel technische zaken te documenteren en handleidingen te maken voor de beheerders om hen te informeren en te begeleiden rond de (nieuwe / aangepaste) manier van werken.
- Opnemen van een 'arbiterfunctie' binnen het bedrijf rond juridische vragen in principiële discussies binnen zijn/haar expertisedomein teneinde tot een uniform maatschappijstandpunt te komen.
- Fungeren als aanspreekpunt voor diverse controlediensten gerelateerd aan zijn/haar verzekeringstak met als doel de door hen gecommuniceerde aanbevelingen op basis van de wetgeving te vertalen naar concrete acties en de implementatie ervan coördineren en opvolgen (vb. FSMA, RSZ, NBB, FAO).
- Waken over de klantgerichtheid binnen het departement en proactief verbetersuggesties formuleren teneinde een optimale service verlening te waarborgen binnen Claims. Hieraan gekoppeld binnen specifieke verzekeringstakken – voor zover van toepassing - instaan voor de technische ondersteuning van makelaars en eindklanten (technische adviezen,...) om bij te dragen tot het imago van de P&V Groep.

Your profile :

- U hebt bij voorkeur een Masterdiploma Rechten
- U hebt een ervaring van 5 tot 10 jaar in een gelijkaardige functie of als advocaat gespecialiseerd BOAR
- U hebt een zeer goede kennis van het Nederlands het Frans;
- U hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
- U werkt graag met cijfers
- U bent pragmatisch en maakt gemakkelijk beslissingen
- U bent een goede pedagoog en mensen gebruiken je technische vaardigheden gemakkelijk dankzij je empathie

We offer :

Voor deze kader functie, bieden wij bieden een interessant salarispakket met tal van extralegale voordelen, permanente opleidingsmogelijkheden en een aangename werkomgeving (bedrijfswagen, voordelig bedrijfsrestaurant, toffe en open sfeer, soepel uurrooster, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering ...)


(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).