Wealth Analysis & Planning - Estate Planner UHNWI (m/v)

Company name

Belfius Bank - Belfius Banque

Place

Brussel
Belgium

The Job / Responsibilities :

Als Estate Planner ben je verantwoordelijk voor de juridische en fiscale ondersteuning van de Wealth Managers in (o.m.) de volgende domeinen:

- vermogensrecht: huwelijksvermogensstelsels, nalatenschapsrecht, schenkingen en testamenten - capita selecta van het internationaal privaatrecht;
- fiscaal recht: capita selecta van de personen- en de vennootschapsbelasting, nalatenschapsrecht en registratierecht;
- vermogensplanning en nalatenschapsplanning m.b.t. het roerend, onroerend en professioneel vermogen.

Er is ondersteuning op 3 verschillende wijzen :

- je verstrekt diensten in het kader van de 'vermogensplanning'. De WA&P houdt zich aan de wet inzake Financial Planning en geeft advies inzake vermogens- en nalatenschapsplanning rekening houdend met de voorgeschreven gedragsregels. De gesprekken over vermogens-/nalatenschapsplanning door de estate planners worden gevolgd door een schriftelijk verslag met een multidisciplinaire analyse (juridisch / fiscaal / sociale zekerheid / macro-economie). Dat verslag bevat optimalisatietechnieken die zijn afgestemd op de klant. Je zorgt voor de implementatie van de mogelijkheden die worden voorgesteld door de WA&P en die de klant wenst;
- je geeft algemene informatie van juridische en fiscale aard i.v.m. het bezit, de structurering en de overdracht van het privévermogen van de klanten van het segment Wealth Management en je beantwoordt specifieke vragen die niet neerkomen om vermogensadvies- of planning. Je opdracht houdt concreet in dat je doelgerichte informatie verstrekt;
- je geeft eveneens uiteenzettingen over vermogens- en nalatenschapsplanning tijdens klantenevenementen en je werkt de daartoe vereiste uiteenzetting uit.

Deze functie is onderworpen aan de voorschriften van de wet-Willems. Als je nog niet in orde bent op dat vlak, moet je dat regelen binnen 12 maanden na het opnemen van de functie. Daartoe moet je in de eerste plaats houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of van een ander gelijkgesteld diploma en moet je je technische kennis bewijzen door te slagen voor het examen dat Febelfin op centraal niveau organiseert (meer info op het intranet).
Deze functie is eveneens onderworpen aan de wet-Cauwenberghs: je moet slagen voor bepaalde modules van het examen over de kennis van bepaalde aspecten van het domein 'verzekeringen'.
Plaats van tewerkstelling is Brussel.

Your profile :

-Master in de rechten + aanvullende master in fiscaliteit en/of notariaat;
-5 jaar ervaring in juridische adviesverlening aan UHWI –cliënten;
-Je bent flexibel en beschikbaar, je kan vlot omgaan met de agenten;
-Je komt in contact met de Wealth Management klanten en kan dus op een gepaste manier communiceren;
-Je hebt een heel vlotte pen;
-Je bent een teamspeler;
-Je bent Franstalig met een sterke kennis van het Nederlands;
-Plaats van tewerkstelling : Brussel.


(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).