Jurist voor het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Company name

FSMA

Place

Brussel
Belgium

The Job / Responsibilities :

Het toezicht op het beroep van de bedrijfsrevisoren werd toevertrouwd aan het ‘College van toezicht op de bedrijfsrevisoren’. Dit College ziet toe op de kwaliteit van de wettelijke controleopdrachten van de bedrijfsrevisoren. De FSMA bereidt de beslissingen van het College voor en voert deze uit.

De FSMA zoekt een ervaren jurist voor dit College.

Als jurist zal u meewerken aan de volgende taken:

- juridische en praktische ondersteuning bieden bij de toepassing van de wetgeving op het bedrijfsrevisoraat;
- het mee organiseren van het toezicht op de bedrijfsrevisoren in het kader van de toezichtsbevoegdheden van het College;
- het voorbereiden van de onderzoeksdossiers in het kader van de administratieve procedures die door het College aanhangig worden gemaakt bij de sanctiecommissie van de FSMA, die bevoegd is voor het nemen van administratieve maatregelen en sancties in geval een inbreuk wordt vastgesteld (sanctiedossiers onderzoeken, het verslag voor de sanctiecommissie voorbereiden, het standpunt van het College verdedigen voor de sanctiecommissie, …);
- het mee organiseren van de communicatie naar de sector van de bedrijfsrevisoren.

Your profile :

Diploma:

Een master in de rechten. Een specialisatiediploma en/of nuttige ervaring inzake administratief, financieel of economisch recht zijn een troef.
Specifieke vaardigheden

- bijzondere belangstelling hebben voor externe audits en administratief recht;
- complexe juridische vragen efficiënt, bijzonder nauwgezet en diepgaand kunnen behandelen en daarbij een betrouwbare onderzoeksmethode hanteren;
- in staat zijn vaststellingen grondig te analyseren om ze op een gestructureerde en soortgelijke manier te kwalificeren in de verschillende dossiers.

Algemene vaardigheden:

- zich kunnen vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee het College belast is;
- analytisch vermogen evenals zin voor synthese en proportionaliteit;
- uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
- vaardigheid om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
- doelgerichtheid, assertiviteit en overtuigende argumentatiekracht;
- professionaliteit: bekwaamheid, nauwgezetheid en de wil om vooruitgang te boeken;
- stressbestendigheid;
- grondige kennis van het Nederlands en het Frans en beheersing van het Engels.

Beroepservaring:

- Vijf jaar relevante beroepservaring is vereist.
- Beroepservaring op het vlak van het administratief recht of in de wettelijke controle van jaarrekeningen en de auditmethodologie is een troef.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.


(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).