Economist voor de dienst Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen

Company name

FSMA

Place

Brussel
Belgium

The Job / Responsibilities :

De dienst Toezicht op de kredietgevers en tussenpersonen is binnen de FSMA belast met het toezicht op de verzekeringstussenpersonen, de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, de kredietbemiddelaars en de kredietgevers. Eind 2017 waren er meer dan 26.000 tussenpersonen (waaronder ruim 11.000 verzekeringstussenpersonen) actief op de Belgische markt.

De dienst wenst de komende jaren nog meer de focus te leggen op een doorgedreven risico-gestuurde benadering voor het uitvoeren van haar controles (risk-based approach). Deze evolutie impliceert het uitwerken van risicomodellen, de toepassing ervan (inclusief back-testing en bijsturing), alsook de verdere uitbouw van een aangepaste controlemethodologie.

De dienst is op zoek naar een ervaren economist, die een sleutelrol zal vervullen in de uitwerking en de implementatie van de risico-gestuurde benadering van de controles van de dienst. De functie zal in de loop van de jaren een evolutie kennen van het conceptuele (uitwerking en implementatie van jaarlijkse controleplannen) naar het operationele (coördinatie en uitvoering van de controles).

Daarnaast zal op termijn ook aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van een gedrag sturende aanpak gesteund op de principes van behavioral economics als complementair onderdeel van een risk based toezicht.

Your profile :

Diplomavereisten:

Een masterdiploma als handelsingenieur of in een economische richting.

Beroepservaring:

3 tot 7 jaar ervaring als auditor en/of compliance officer bij een auditkantoor, een bank, een beleggingsonderneming of een verzekeringsonderneming is een troef.

Specifieke vaardigheden

- Vertrouwdheid met financiële producten en diensten;
- Ervaring met het implementeren van nieuwe technieken en methodes (change management);
- Uitgesproken belangstelling voor data analyse, data modellering en statistische analyse van databestanden;
- Kennis en ervaring met statistische analysetools (R, Python, SQL, …) of de bereidheid om dit te leren;
- De capaciteit om enquêtes op te stellen en uit te werken in overleg met specialisten binnen de dienst;
- Kennis en ervaring in controle methodologieën en – technieken;
- Interesse in behavioral economics;
- Basiskennis van de MiFID-gedragsregels, de regels inzake verzekeringsdistributie en/of prudentiële aangelegenheden is een troef.

Algemene vaardigheden

- Zich kunnen vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA belast is;
- Analytisch vermogen en zin voor synthese;
- Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
- Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
- Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
- Een uitgesproken teamspirit: het vermogen om projecten als team uit te voeren en om junior medewerkers op te leiden en te coachen;
- Goede organisatorische vaardigheden;
- Doelgerichtheid, assertiviteit en overtuigende argumentatiekracht;
- Zin voor dosering en proportionaliteit;
- Professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
- Grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.


(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).