Product Manager Cash & Payment Solutions (m/v)

Company name

Belfius Bank - Belfius Banque

Place

Brussel
Belgium

The Job / Responsibilities :

Public & Corporate Banking is een strategische activiteit voor Belfius Bank.
Binnen dit metier speelt Marketing PCB een centrale rol in het bedenken, uitwerken en uitvoeren van de strategieën en producten voor de overheidssector en de ondernemingen. Het integreert de ontwikkelingen in de behoeften van de klanten, de concurrentie, de technologie en het reglementair en financieel kader.
De Product Manager Cash & Payment Solutions maakt deel uit van het Product Management Treasury & Investment team, dat voor de Public & Corporate Banking-klanten het productmanagement van een brede waaier van producten verzorgt:

cash & payment solutions:
- zichtrekeningen;
- betaalformules;
- cash management solutions;
spaarrekeningen;
beleggingen;
Employee Benefits (People reward).

De Product Manager Cash & Payment Solutions heeft een globaal zicht op de strategie van het metier en werkt nauw samen met een groot aantal afdelingen van de bank (Communicatie, Marketing RCB, Distribution Corp & PSB, Risk, Servicing, ...), maar ook met (bestaande of toekomstige) externe partners, om hun een dynamische en ambitieuze benadering aan te bieden van het gamma waarvoor hij verantwoordelijk is.

Elke product manager Treasury & Investment is gespecialiseerd in een deel van het gamma, maar werkt nauw samen zijn collega’s en met de andere teams van Marketing (Client Development & Corporate Office) en van Distribution.

Hoofdopdrachten van de functie Product Manager Cash & Payment Solutions:

- Voorbereiden en uitstippelen van de strategie: Een strategie uitwerken m.b.t. de productlijn Cash & Payment Solutions, met inachtneming van het globaal strategisch kader, om de binnen PCB bepaalde doelstellingen te halen

- Uitwerken van actieplannen: Uitwerken, uitvoeren en monitoren van een concreet actieplan m.b.t. de beheerde of nog te creëren producten in samenwerking met de dochterondernemingen of de partners, de "Segment"-teams en de betrokken directies van de bank (Legal, Compliance, Finance, Risk, de afdelingen Distributie, Back Offices enz.), om de strategische doelstellingen van PCB te realiseren;

- Beheer van de rentabiliteit en vastleggen van de pricing: De basispricings, een referentiekader per klanttype en de uitzonderingsregels bepalen, om de rentabiliteit van de productlijn te garanderen;

- Initiatie van de productpromotie: De communicatie-instrumenten voor de betrokken producten van elk klantsegment invoeren in samenwerking met Segment, Sales en Communicatie;

- Verkoopondersteuning: Aan Distribution alle nodige instrumenten en opleidingen in verband met de betrokken producten ter beschikking stellen, om ze in staat te stellen deskundig technisch en commercieel advies te geven aan de klanten en ze te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen;

- Monitoring van de evolutie van de reglementering en de markt: Het gamma doen evolueren, rekening houdend met de ontwikkelingen van de markt, de reglementering en de klantenbehoeften.

Deze functie is onderworpen aan de voorschriften van de wet-Willems. Als je nog niet in orde bent op dat vlak, moet je dat regelen binnen 12 maanden na het opnemen van de functie. Daartoe moet je in de eerste plaats houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of een ander gelijkgesteld diploma en moet je je technische kennis bewijzen door te slagen voor het examen dat op centraal niveau georganiseerd wordt door Febelfin.

Your profile :

-Universitaire opleiding in een financiële of juridische richting;
-Je beheerst het Nederlands en het Frans en beschikt over een goede kennis van het Engels;
-Ervaring met op kennis van cash en/of payment solutions en/of de voor die producten geldende reglementering is een troef;
-Marketingervaring is een troef;
-Je bent kritisch en analytisch ingesteld;
-Je bent nauwgezet en werkt resultaatgericht;
-Je werkt graag concepten uit en bent graag creatief bezig, maar je kan ook goed overweg met de technische aspecten;
-Je bent het gewoon om initiatief te nemen en autonoom te werken;
-Je wil een echte teamspeler zijn in een klein dynamisch team;
-Geregeld schriftelijk (nota's, ...) of mondeling (vergaderingen, uiteenzettingen, ...) communiceren vormt geen probleem voor jou.


(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).