KBC Securities - Salesmanager Vermogensbeheer (30181)

Ragione sociale della società

KBC Securities

Place

Brussel
Belgio

La nostra società :

KBC Securities is de geïntegreerde beursvennootschap van de KBC Groep. Het is een dochter van KBC Bank NV met eigen vestigingen in Brussel, Boedapest en New York. KBC Securities biedt zijn medewerkers interessante professionele uitdagingen en perspectieven. Als onderdeel van de KBC Groep in België en Centraal-Europa verleent KBC Securities zijn klanten professionele diensten binnen verschillende domeinen:

- Marktzaalactiviteiten, met focus op aandelen, aandelenderivaten en bonds.
- Bolero, een toonaangevend online retail trading platform.
- Crowdfunding.
- Startup Fund.
- Securities Services.
- Debt & Equity Capital Markets Origination (Corporate Finance, Debt Capital Markets, Syndication en Debt Placement).
- Specialised Finance.
- Family Offices.

Securities Services staat in voor de dienstverlening aan institutionele cliënten inzake verwerken van effecten (aandelen, fondsen, obligaties, forex en derivaten). Deze activiteit gaat van de brokerage en settlement tot en met het bewaren (custody) van deze effecten, en dit voor een breed gamma van externe en interne klanten. Gedurende de voorbije jaren werd reeds fors geïnvesteerd in oplossingen die deze activiteiten ondersteunen. Deze dienstverlening bestaat uit:

-Business Processing Outsourcing,

-Vermogensbeheer

-Broker/Custody

Er wordt sterk ingezet op groei van deze dienstverlening naar de toekomst toe.

Descrizione della funzione :

Binnen het Securities Services Team, zijn we op zoek naar een sales manager voor vermogensbeheer om het team verder te versterken. Binnen deze rol, is je primaire verantwoordelijkheid het verder uitbouwen van onze klantenbasis binnen het vermogensbeheersegment in België, Luxemburg en Nederland.

Je staat commercieel sterk in je schoenen wat je toelaat de samenwerking met je klanten verder uit te bouwen alsook je klantenbasis uit te breiden. Je bouwt een complete strategie uit wat betreft producten en diensten. Je ontwikkelt hierbij een marktintelligentie waardoor je een goed beeld hebt van de zwaktes en sterktes van zowel KBC Securities als van de concurrenten. Ook volg je tendensen in de markt op en bespreekt deze intern met het product management team. In deze context, neem je ook actief deel aan klantenevenementen en marktconferenties.

Je registreert alle klantenactiviteiten (bezoeken, meetings,…) en opportuniteiten in een CRM applicatie en volgt je opportuniteiten nauw op. Je werkt met doelstellingen wat betreft de inkomstengroei van je segment en je rapporteert hier op periodieke basis over.

Je bent een bruggenbouwer, waarbij je de kunst verstaat om voldoende rekening te houden met de wensen van de cliënten enerzijds en de haalbaarheid bij de operationele diensten binnen KBC Securities Services anderzijds, teneinde een voor beide partijen aanvaardbare oplossing na te streven. Het diplomatisch omgaan met de diverse vragen van onze klanten en het stellen van juiste prioriteiten is cruciaal in jouw rol.

Het is uiteraard belangrijk dat je je grondig inwerkt in de materie van Securities Services (diverse processen en producten) en ook een goed intern netwerk uitbouwt binnen Securities Services zelf.

Requisiti :

Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.

- Je bent cliëntgericht en commercieel ingesteld, zowel naar de externe als naar de interne cliënt (empathie, begrijpen van en anticiperen op behoeften).
- Je hebt een dynamische persoonlijkheid met zin voor ondernemerschap.
- Je bent in staat om product- en proces-overkoepelend te denken en mede de juiste waarde-propositie voor onze klanten uit te werken. Je bent verantwoordelijk voor de groei (op lange termijn) van je klantenportefeuille door het nemen en uitwerken van initiatieven.
- Je bent een teamplayer en gaat constructief in overleg met anderen en slaagt erin om op enthousiaste wijze verschillende standpunten met elkaar te verbinden. Je bouwt ook spontaan en snel een netwerk uit, zowel met je cliënt als binnen Securities Services omgeving.
- Je hebt een goede actieve kennis van het Nederlands, Engels en het Frans.
- Je kunt jezelf vlot organiseren en bent stress-bestendig.

We verwelkomen jou alvast in een dynamisch team en een business omgeving in volle beweging.


Opleiding:

De inwerkperiode hangt uiteraard af van je ervaring of affiniteit met Securities Services. Opleiding gebeurt deels on-the-job en deels door het volgen van een aantal opleidingen.(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).