Expert voor de dienst Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen

Company name

FSMA

Place

Brussel
Belgium

The Job / Responsibilities :

- U wil uitblinken in een daadwerkelijk duurzame opdracht: bijdragen aan het vertrouwen van het publiek in de financiële sector en de consument beschermen?
- U wil u verdiepen in actuele materies zoals gedraqsregels, antiwitwas,...
- U hebt een eerste relevante ervaring opgebouwd in het gebied van verzekeringen en/of bank- en beleggingsdiensten en/of de kredietsector?

Kom dan ons team op de FSMA versterken!

Word medewerker/collega in de dienst ‘Toezicht op de kredietgevers en tussenpersonen’ die belast is methet toezicht op de naleving van de wettelijke voorwaarden waaraan de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, de kredietbemiddelaars en de kredietgevers moeten voldoen om hun werkzaamheden te mogen uitoefenen. Eind 2019 waren meer dan 24.000 tussenpersonen (onder wie iets meer dan 10.000 verzekeringstussenpersonen) en meer dan 150 kredietgevers actief op de Belgische markt.

de Functie-inhoud

- U bent omringd door ervaren specialisten en kan zich ten volle ontplooien in het coachen van een team van 3 of 4 personen dat is belast met het eerstelijnstoezicht op de door de dienst gecontroleerde entiteiten. Tegen die achtergrond verleent u het team technische ondersteuning bij het beheer van de toezichtstaken en helpt u het bij het beheer van zijn prioriteiten.
- Samen met de andere medewerkers van de dienst en de inspectiedienst zorgt u voor het vlotte verloop van de controleactiviteiten die in het kader van de door de dienst uitgewerkte strategie zijn gepland en worden uitgevoerd. Zo geeft u mee invulling aan een evolutieve, efficiënte en harmonieuze risicogebaseerde toezichtsbenadering.
- U werkt in hoofdzaak samen met de andere medewerkers van de dienst. U staat ook geregeld in contact met de andere diensten en in het bijzonder de juridische dienst, vooral bij de opstelling van nieuwe wettelijke en reglementaire teksten (Europese richtlijnen, wetten en koninklijke besluiten) of andere publicaties over de bevoegdheidsdomeinen van de dienst.
- Verder deelt u mee aan de doorlopende begeleiding van de sector, onder andere door externe contacten met de beroepsverenigingen die de gecontroleerde sectoren vertegenwoordigen te onderhouden.

Your profile :

- U hebt een masterdiploma in rechten, economie of handelsingenieur. Een specialisatie verzekerings- en/of bankrecht of in financiën is een pluspunt.
- U beschikt over minimum 1 à 2 jaar ervaring op het gebied van verzekeringen en/of bank- en beleggingsdiensten en/of de kredietsector, of u beschikt over minimum 2 jaar ervaring in een relevante functie en hebt een grote affiniteit met het financiewezen / de financiële materies.
- U bent vertrouwd met het financieel recht en met de belangrijkste begrippen en praktijken van het financie- en assurantiewezen.
- U bent analytisch ingesteld en weet dit te combineren met uitstekende synthesevaardigheden. Uw troeven zijn nauwkeurigheid en professionaliteit.
- Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie.
- U beschikt over de volgende kwaliteiten:
°Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
°Doelgerichtheid, assertiviteit en overtuigende argumentatiekracht;
°Zin voor dosering en proportionaliteit.
- U bent een teamspeler maar werkt evengoed zelfstandig.
- U hebt een grondige kennis van het Nederlands en een mondelinge en schriftelijke beheersing van het Frans en het Engels; U beheerst de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, ...)(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).

We offer :

- Een functie die op lange termijn echt waarde creërt voor de samenleving.
- Een verrijkende werkomgeving met collega's die in hun vakgebied tot de top behoren.
- Flexibele uurroosters.
- Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de openbaarvervoerskosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, extra bovenwettelijke vakantiedagen ...).
- Vlot bereikbaar in centrum Brussel.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.