Gestione Sinistri

Ultime offerte di lavoro

Gestionnaire sinistres - Commerce International
- Vous rapportez à un Claims Coordinator et faites partie du département Claims. - Vous traitez et analysez les dossiers de sinistre de/pour nos clients. - Vous êtes responsable de la vérification et de l'application des conditions d'assurance et y associez une politique...
Claims Officer - International Trade
- You will report to a Claims Coordinator and you will be part of the Claims department. - You will ensure the management and analysis of litigation files from/for our clients. - You will control and apply the insurance terms that are linked to a proactive collection policy towards...
Schadebeheerder auto
- U bent verantwoordelijk voor het schadebeheer van de dossiers aan u toevertrouwd. U werkt deze af van A tot Z. - U verzamelt alle noodzakelijke gegevens om op basis daarvan beslissingen over het verdere verloop van het dossier te kunnen nemen. - U hebt hierbij zowel externe als...
Schadebeheerders brand
Wij zijn op zoek naar 3 tijdelijke schadebeheerders brand voor onze afdeling Claims in Antwerpen Als ideale kandidaat zal u de opportuniteit krijgen om een enthousiaste en dynamische ploeg te integreren. In nauwe samenwerking met uw collega's zorgt u voor het correct beheer van...
Ricerca
di talenti