Sales / Distribution / Underwriting

The latest job offers

Senior Pricer Non Life
Het departement Business Development Non Life van de Groep P&V wil zijn dienst Pricing versterken met een Pricer Senior Non Life in Brussel . U bent verantwoordelijk voor de tarifering in uw domein (Brand Particulieren / Zelfstandigen). Om dit objectief te halen, moet u in staat zijn om de...
Senior Underwriter Brand
Het Business Production Team Non-Life behandelt het polisbeheer (offerten, nieuwe zaken en bijvoegsels) BOAR van de kanalen DVV en Belfius Bank voor het klantsegment Business. Jouw functie als Senior Underwriter BRAND zal bestaan uit: - expertol – behandelen van escalatiedossiers in het...
Senior Underwriter Brand
La Business Production Team Non-Life assure la gestion des polices (offres, nouveaux dossiers et avenants) IARD des canaux LAP et Belfius Banque pour le segment des clients Business. En tant que Senior Underwriter INCENDIE, vous serez chargé des aspects suivants : - expertol – traiter...
Juriste pour le service Contrôle des prêteurs et des intermédiaires
Le service ‘Contrôle des prêteurs et des intermédiaires’ est chargé au sein de la FSMA du contrôle du respect des conditions légales auxquelles les intermédiaires d'assurances et de réassurance, les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, les intermédiaires en...
Jurist voor de dienst Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen
Functie-inhoud De dienst ‘Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen’ is binnen de FSMA belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke voorwaarden waaraan de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, de...
Risk Underwriter
- As a Risk Underwriter, you are responsible to assess (insurance) applications related to international trade transactions, conduct financial and qualitative analysis, appraise the political and structural risks and make recommendations on the acceptability of the application. - You will...
Search for resumes online Search
for talent